"Her er det ikke huse

der rager op i landskabet.

Det er mennesker"

Længe leve de lokale!

Go’on er tankstationen, der holder de lokale kørende, og hylder dem, der gør det samme som os: Nemlig de mange ildsjæle, der skaber liv i lokalsamfundet. Årets Ildsjæl modtager ud over æren 25.000 kroner for sin indsats for lokalsamfundet.

Nominér dine lokale helte til Årets Ildsjæl

Kender du nogen, der gør en positiv forskel for lokalsamfundet? For eksempel en spejderleder, en skolelærer, en fodboldtræner eller en helt fjerde. Uanset hvem det er, har du nu chancen for at vise, hvor meget du værdsætter personens indsats ved at nominere ham eller hende til Årets Ildsjæl. Når du har nomineret en kandidat til Årets Ildsjæl, og kandidaten har godkendt sin deltagelse i konkurrencen, kan andre stemme på din kandidat. Den ildsjæl, der får flest stemmer, vinder*. Afstemningen løber til og med d. 1. juni 2018.

*) Go´on forbeholder sig retten til at udelukke en kandidat, hvis kandidaten ikke vurderes som en seriøs og/eller værdig deltager i konkurrencen.

Få de lokale til at stemme

Her på sitet kan du også udskrive plakater og flyers, der opfordrer andre til at gå ind og stemme på din favorit.
Du kan også downloade et nyt coverbillede til Facebook og bruge nettet til at skaffe flere stemmer. Med andre ord kan du lave din egen lille valgkamp og hjælpe din favorit med at blive Årets Ildsjæl. Alle, der stemmer eller nominerer, deltager i lodtrækningen af et års forbrug af brændstof.*

Behandling af persondata

Når du nominerer nogen eller selv godkender en nominering vil der blive foretaget behandling af de oplyste personoplysninger. Vi behandler persondata efter gældende regler og har opstillet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til dette. Vi er derudover forpligtigede til at oplyse dig om følgende:

  • Dataansvarlig er Go’on Gruppen A/S. Niels Bohrs Vej 17B, 8660 Skanderborg, tlf. 9784 10 32, mail@goongruppen.dk
  • Formålet med behandlingen af persondata er at få samtykke til at kunne kontakte den nominerede eller den der nominerer i forbindelse med Årets Ildsjæl konkurrencen, samt at kunne vise navn, titel, by og beskrivelse/argumentation for nominering på støtdelokale.nu. Persondata vil også kunne blive brugt i forbindelse med markedsføring af fremtidige kåringer af Årets Ildsjæl og Årets Forening. Oplysningerne behandles på baggrund af legitim interesse. Interessen afspejler den dataansvarliges interesse i at kunne administrere og udbyde konkurrencen, der kun er mulig, hvis der afgives personoplysninger
  • Persondata behandles af databehandler (Envision A/S) på vegne af Go’on gruppen A/S.
  • Persondata vil blive opbevaret i et år fra seneste kontakt. Du kan til enhver bede om at din persondata bliver slettet. Er du blevet nomineret, men ønsker ikke at deltage, vil din persondata automatisk blive slettet 1 måned efter den aktuelle konkurrences udløb.
    Du har ret til indsigt i dine data, til at berigtige disse, gøre indsigelse mod behandling, ret til dataportabilitet, samt ret til sletning og begrænsning. Du skal dog være opmærksom på, at du har afgivet rettigheder som beskrevet i kontrakten.
  • Du har ret til at indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til tilsynsmyndigheden for persondata, Datatilsynet.

Gør vi mere for hinanden i ”Udkanten” end i storbyen?

Se den tankevækkende film om forskellen på storbyen og det såkaldte Udkantsdanmark.

*1 års forbrug af brændstof udbetales som et Go'on brændstofkort, værdi 15.000 kr. Vinderen findes ved lodtrækning blandt alle, der har stemt eller nomineret. Du kan kun stemme en gang. Udtrækning sker primo juni. Vinderen får direkte besked pr.mail og bliver offentliggjort på goon.nu. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Ansatte hos Go'on kan ikke deltage i konkurrencen.